Înțelegând efortul necesar pentru proiectarea, instalarea și mentenanța rețelelor de telecomunicații Terabit are experiența necesară pentru a se angaja în fața clienților că, infrastructura de comunicații, oricât de complexă ar fi, va fi astfel concepută și realizată încât să întrunească la maximum cerințele curente și viitoare al nevoilor de comunicare și ale standardelor în vigoare sau în dezvoltare.