Sistemele BMS (Building Management System) sunt sisteme de administrare inteligentă al clădirilor care asigură monitorizarea, controlul și comanda tuturor instalațiilor aferente clădirilor astfel încât să asigure o soluție de gestiune energetică optimă și reducerea semnificativă a consumurilor energetice.

Această soluție vă permite monitorizarea, măsurarea și optimizarea performanței energetice pe tot parcursul ciclului de viață al clădirii dumneavoastră rezultând o economisire substanțială a energiei ceea ce duce la costuri mult mai mici de exploatare.

Soluțiile BMS  asigură:

monitorizarea și controlul instalațiilor HVAC;

monitorizarea și controlul sistemului de iluminat;

managementul energiei;

platformă integrată de monitorizare și control;